Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

livsytringer, spontane, suveræne

K.E. Løgstrups (1905-1981) betegnelse for fænomener som bærer det menneskelige samliv, fx tillid, barmhjertighed, talens åbenhed. At de er spontane eller suveræne vil sige, at de melder sig af sig selv, sætter sig igennem uden det enkelte menneskes vilje bag om ryggen på det, og at de fordærves i samme øjeblik, de gøres motiverede eller betingede.

De spontane livsytringer hører til det før-kulturelle. De skyldes ikke mennesket selv, men må skrives på det givne livs konto. For Løgstrup er det ensbetydende med, at det er nærliggende at tyde virkeligheden religiøst, idet de spontane livsytringer ses som et udtryk for, at livet er skænket, er en gave.

De spontane livsytringer spiller en væsentlig rolle i etikken, idet de afslører, hvad det gode liv er. De spontane livsytringer er næstekærlighedens fuldbyrdelse, men hvis de udebliver eller undertrykkes, træder fordringen eller pligten ind som det næstbedste og kræver kærlighed til næsten.