Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

logik

Almengyldige regler for tænkning. Logikken beskæftiger sig ikke med tænkningen som psykologisk proces, og heller ikke med tankers indhold, men med sproglige påstande og deres begrundelse.

En påstand er sand i logisk forstand, når den er begrundet i en logisk regel. En af de mest kendte regler fra den klassiske logik er syllogismen, hvor man fælder dom, idet man slutter ud fra to præmisser til en konklusion. Konklusionen er da sand, hvis begge præmisser er sande:

1. Alle mennesker er fejlbarlige.

2. Alle filosoffer er mennesker.

3. Alle filosoffer er fejlbarlige