Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

madhyamika

"Den midterste lære", også kaldet shunyatavada: "Læren om tomhed". En betydningsfuld filosofisk skole inden for mahayanabuddhisme grundlagt af en sydindisk munk ved navn Nagarjuna fra 100-tallet e.v.t.

Et grundlæggende synspunkt er læren om tomhed (shunyata). Erkender man verdens tomhed, vil man tømme verden for virkelighed, der således vil opløse sig selv, og man vil opnå nirvana. Madhyamikas filosofi var på denne måde mere radikal end tidligere set filosofi inden for buddhismen, da Nagarjuna gik så vidt, at han hævdede, at samsara og nirvana dybest set er det samme.

Madhyamika ser læren om tomhed som en frisættelse til at kunne handle i verden. Samtidigt gør det forsagelsen af verden lettere.

Madhyamikaskolen blev delt i to skoler i 4-500-tallet, prasangika og svatantrika.