Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

magt

Et begreb og fænomen der har forskellig betydning i religionshistorisk, sociologisk og etisk sammenhæng, idet det betegner henholdsvis skaberkraft, politisk myndighed og magt i forholdet til andre mennesker og til naturen.

I religionshistorien ses magt eller kraft som en form af det guddommelige eller det hellige og benævnes da undertiden i sin upersonlige form mana. Grænsen mellem personlig og upersonlig kan være flydende, og i ældre religionshistoriske teorier sås guder som en videreudvikling af mere primitive magtbegreber. Udviklinger, der går den modsatte vej, er dog også påvist.

Sociologisk betegner magt "muligheden for i en social sammenhæng at sætte egenviljen igennem, også på trods af modstand" (Max Weber).

Etisk tales der om, at fordi menneskene er udleveret til hinanden, dvs. fordi de lever i et gensidigt afhængighedsforhold, lever de i magtforhold. Den etiske fordring handler derfor om at bruge denne magt til at tage vare på medmenneskets liv.