Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Martinus Instituttet for Åndelig Videnskab

Religiøs bevægelse grundlagt i 1930'erne i København af Martinus Thomsen (1890-1981). Bevægelsens danske centrum ligger i Klint ved Nykøbing S. (grundlagt 1935), og dens lære er hovedsageligt formidlet i syvbindsværket "Livets Bog" (1932-60). Bevægelsens tidsskrift, "Kosmos", udkommer jævnligt på flere sprog, bl.a. svensk, tysk og fransk.

Martinusbevægelsens lære er - som mange andre bevægelsers inden for New Age - præget af en række forskellige traditioner, både religiøse og andre, fx gnosticisme. Ifølge Martinus må alle levende væsener passere gennem seks udviklingszoner, hvoraf vi i vores nuværende tilstand kender fire. Der findes ligeledes seks energier, som alt i verden består af, og samtidig betragtes alle levende væsener som to-polede, dvs. de har en mandlig og en kvindelig pol. Gennem erkendelse af sammenhængen mellem disse faktorer kan mennesket stræbe efter en højere eksistensform, som bringer det nærmere det guddommelige og i balance med kosmos.