Græsk martys, "vidne". En person der lider døden for sin tros skyld (blodvidne).

ISLAM: De fleste islamiske retslærde, der har beskæftiget sig med martyriet i forbindelse med jihad, opfatter dette positivt, for så vidt det angives i Koranen, sura 3.170, at martyren er sikret en plads i paradis. Det er dog de færreste retslærde, som opfordrer muslimer til direkte at søge martyriet, og dette angives ikke som en pligt i Koranen

KRISTENDOM: I den tidlige kristendom blev martyrernes dødsdag fejret med nadver ved deres grave. Det var en udbredt trosforestilling, at martyrerne kunne gå i forbøn for mennesker hos Gud. Martyrskildringer blev i den ældste kirke en populær, særlig litterær genre