Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

matriarkat

Græsk "moder-styre". Benævnelse på en samfundsform hvor magten i samfundet er samlet hos voksne kvinder, og det er moderen, der er familieoverhovedet.

Matriarkatet optræder i en del myter, men er ikke blevet fundet i praksis. Teorien om matriarkatet udvikledes i 1800-tallet, hvor man blev opmærksom på dels mange myters omtale af en urtid, hvor kvinder var de herskende, dels de arkæologiske fund fra præhistoriske kulturer i Europa og Lilleasien, der dyrkede moderen. Ifølge denne teori skulle Middelhavskulturerne oprindeligt have været matriarkalske, før indvandrende patriarkalske stammer erobrede Middelhavsområdet. 1800-tallets etnologer byggede videre på tanken. Man forestillede sig, at mændene under matriarkatet skabte hellige selskaber, hvor de iklædt masker optrådte som guddommelige væsener og skræmte kvinderne. Herved opstod religionerne som mænds domæne, og matriarkatet mistede sin styrke og blev afløst af patriarkatet. Teorien har siden vist sig uholdbar. Der er ikke fundet noget eksisterende matriarkalsk samfund, ligesom man ikke har pålidelige vidnesbyrd om historiske matriarkater. Alligevel har ideen om matriarkatet fungeret som en moderne identifikationsmyte for kvindebevægelser siden 1970'erne. Dette støttes af, at der faktisk findes en del samfundsformer, hvor moderen har en anden placering end i vort samfund. Fx matrilineære, hvor magten og arven videreføres i moderens linie, dvs. fra morbroder til søstersøn, morfader til dattersøn, og matrilokale, hvor manden ved ægteskab flytter ind i kvindens hjem, altså ind hos svigerfamilien.