By i Saudi Arabien. Mekka er islams profet Muhammads fødeby og den by, hvor han modtog de første åbenbaringer om islam. Mekka og Kabaen udgør bederetningen (qibla), som muslimer over hele verden vender sig mod under bøn.

Før islam var Mekka et handelscentrum på den arabiske halvø, og Kabaen i Mekka var et religiøst centrum for dyrkelsen af en række guder. Der var årlige pilgrimsfærde til Mekka, og en del af ritualerne fra disse er videreført i den islamiske pilgrimsfærd (hajj).

Muhammads opfordringer til tro på den ene gud, Allah, gjorde ham så upopulær blandt mekkanerne, at han i 622 udvandrede til Medina, hvor han grundlagde den første islamiske stat.

Muslimerne indtog Mekka i 630, og alle afgudsbilleder blev fjernet fra Kabaen, som blev indviet til helligsted for Allah alene.

Mekka er haram, dvs. hellig, og ikke-muslimer er forment adgang til byen.

Mekka modtager hvert år op mod 1 mio. pilgrimme i forbindelse med hajj, og dertil i løbet af året pilgrimme, som kommer for at udføre den mindre pilgrimsfærd, umra.