Islamisk orden af mystikere der blev grundlagt i 1200-tallet af sufimesteren Jalal al-Din al-Rumi. Medlemmerne af denne orden kendes også som "de dansende dervisher".

Sufiordenerne har spillet en væsentlig kulturel og politisk rolle i Det Osmanniske Rige. Lærde med tilknytning til mevleviordenen var således tilknyttet uddannelsen af sultanatets ledende embedsmænd, ligesom det var et medlem af denne orden, der under indsættelsen af den nye sultan overrakte denne det sværd, som ifølge traditionen havde tilhørt profeten Muhammad. Betegnelsen "de dansende dervisher" skyldes den centrale rolle, som disciplenes rituelle dans spiller. I dansen drejer de sig dels omkring deres egen akse og dels omkring deres sufimester