Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Milinda

En græsk-indisk konge fra omkring 100-tallet f.v.t. der er kendt for sine spørgsmål til den buddhistiske munk Nagasena, kendt under navnet Milindapanha: "Milindas spørgsmål". Et vigtigt helligskrift fra lige før vor tidsregnings begyndelse inden for theravadatraditionen. Milinda var hersker over byen Sagala i det nordvestlige Indien (sandsynligvis byen Sialkot i det nuværende Pakistan) og bliver ofte identificeret med kong Menandros fra 100-tallet f.v.t., der herskede i det samme område.

I Milindapanha stiller Milinda de mest gængse doktrinelle og moralske spørgsmål, som gælder buddhismens lære. Fx spørgsmål om karma, handlingers frugt, genfødslernes kredsløb, hvad udgør personligheden og ikke mindst, hvordan man bedst opnår frelse i forhold til den position, man indtager. Nagasena svarer for det meste ved lignelser eller ved at stille modspørgsmål. Således er Milinda selv med til at svare på sine egne spørgsmål, og en indre erkendelsesproces er sat i gang. Milinda som eksempel viser et vigtigt træk i den buddhistiske læreproces, der henviser til, at frelse opnås i sidste ende ved egen hjælp. Nagasena eller læreren er primært fødselshjælper.