Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

millenarisme

Latin millennium, "tusindår". En betegnelse for religiøse forestillinger om at verden skal gå under og en ny tid oprinde på et bestemt tidspunkt, som man kender ved åbenbaring eller slutter sig til, fx via hellige skrifter. Det er middelalderlige kristne forventninger om verdens undergang år 1000 (på grundlag af Johannes' Åbenbaring kap. 20), der har lagt navn til denne type religiøse forestillinger. Millenarisme har ofte spillet en rolle for kristne sekter og bevægelser i Europa. Et moderne fænomen er de mange millenaristiske bevægelser i den tredje verden; de er ofte udgået fra kristne kirker og forbinder næsten altid en forventning om national genoprejsning med deres forestillinger om den gamle ordens undergang.

LATINAMERIKA: Sydamerikanske traditionelle indianske religioner rummer tanker om verdens undergang og en ny verdens opståen. Derfor er det ikke mærkeligt, at kristne millenaristiske tanker kan vinde genklang blandt politisk, økonomisk og kulturelt undertrykte indianere over hele Sydamerika. Halleluja-bevægelsen i det nordlige Brasilien er et eksempel på en sådan bevægelse, hvor medlemmerne venter på dommedag og på, at der med kulturbringerens eller frelserens genkomst vil blive skabt paradisiske tilstande

NEW AGE: Inden for New Age-inspirerede religiøse grupper er den væsentligste millenaristiske forestilling ideen om Vandmandens Tidsalder (Age of Aquarius). Ifølge denne idé præger et stjernebilledes egenskaber mennesker og livet på jorden i perioder af 2000 år. Den nuværende periode er domineret af den etablerede kristendom; den begyndte med Jesu fødsel og står ved sit snarlige ophør (for en del New Age-grupper er den allerede ophørt). Den nye tidsalder, Vandmandens, vil være præget af, at mennesker opnår nye åndelige niveauer igennem et mere oplevelsesorienteret forhold til det guddommelige. Den gamle verdensorden afløses af en ny, hvor personlig udvikling og religiøsitet er i centrum, og hvor verden kan udvikle sig på en ny og åndeligt orienteret måde.