I det gamle Iran en gud for pagten, krigen og kvæget. Zarathustras forkyndelse var egentlig vendt mod de Mithradyrkende krigeres tyreofre, men efterhånden blev Mithra en del af den zarathustriske religion. Her får han bl.a. rollen som mellemmand mellem menneske og guddom ved passagen af Chinvatbroen. Som den tyredræbende Mithras blev han i den romerske kejsertid midtpunkt i en mysteriereligion, der fik stor udbredelse i Europa.