Teknisk betegnelse for troen på én gud i modsætning til polyteisme, som angiver tro på flere guder. Monoteismen er et grundlæggende dogme i jødedommen, islam og i kristendommen, som dog af nogle jøder og muslimer menes at bryde med dette princip pga. opdelingen af den guddommelige manifestation i Faderen, Sønnen og Helligånden. Også sikhisme og zarathustrisme er monoteistiske religioner, og flere former for hinduisme samt en del skriftløse folks religioner, fx afrikanske maasai, har monoteistiske gudsopfattelser. Karakteristisk for de monoteistiske religioner er, at de ofte betragter den ene gud som en skabergud, som har skabt verden og alle ting i den, og som den suveræne og evige hersker over dette skaberværk