1920-. Moon fik ved sin fødsel i Nordkorea navnet Young Myung Moon; grundlægger af the Unification Church, kendt som Moonbevægelsen. Moon opfattes af sine tilhængere som et guddommeligt menneske, udvalgt af Gud til at fuldføre den plan for verden, som Gud påbegyndte med Adam, fortsatte med Jesus, men som aldrig blev realiseret: At gøre det muligt at leve i forening med Gud. I 1997 modtog Moon efter sigende en ny åbenbaring fra

Gud, som meddelte ham, at planen er fuldført, hvorfor Unification Church er nedlagt.

Som 16-årig havde Moon en åbenbaring, hvor Jesus viste sig for ham og meddelte, at han (Moon) var udvalgt til at fuldføre Guds plan med mennesker. Efter at have uddannet sig som elektroingeniør i Japan vendte han tilbage til Nordkorea, hvor han begyndte at prædike de ideer, der fortsat blev åbenbaret for ham. Fra februar 1948 til oktober 1959 sad han i en nordkoreansk fangelejr, og herefter rejste han til Pusan, hvor han genoptog sit religiøse arbejde. I 1954 dannede han Unification Church, og i 1957 udgav han bogen "De Guddommelige Principper" (kaldet "Princippet"), som indeholder de centrale budskaber i pastor Moons teologi.

I 1960 giftede Moon sig med Han Ja Han og indstiftede dermed den første såkaldt gudsvelsignede familie, som er en af hjørnestenene i Moons fuldførelse af Jesu mission, og som danner grundlag for de massebryllupper, der i mediernes fremstilling er blevet et af kendetegnene ved Unification Church. I 1972 bosatte Moon sig i USA med sin familie efter en åbenbaring og opbyggede i de følgende år sin kirke (herunder et teologisk seminarium) og et voksende forretningsimperium, der i dag omfatter bl.a. avisen Washington Times. Ud over sine forretningsmæssige og religiøse aktiviteter har Moon været stærkt engageret i forskellige former for politik, fx antikommunistisk virksomhed, ligesom han støttede præsident Nixon under Watergate-skandalen. I 1984-85 sad han fængslet i 13 måneder pga. skatteunddragelse.