Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

moral

Latin mores, "skikke", "sædvane". En persons, et samfunds eller en epokes opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert, hvilke handlinger der er gode, og hvilke der er onde. Til forskel fra dyrene, der har en adfærd styret af deres instinkter og fra ting, der indgår i processer, som styres af årsager, har mennesket en opførsel, der er styret af motiver, og som vi ikke kan lade være med at gøre til genstand for en moralsk vurdering. Spørgsmålet om moral drøftes inden for den filosofiske og teologiske disciplin, man kalder etikken.