Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Mormonkirken

Kirken, hvis fulde navn er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, blev grundlagt i 1930 i staten New York af Joseph Smith (1805-1844). Religionens lære - en nytolkning af bl.a. kristne og jødiske elementer - er baseret på Bibelen og på Mormons Bog (se nedenfor). Mormonernes hovedkvarter er Salt Lake City i staten Utah, hvor ca. 60% af indbyggerne er mormoner. Der findes omkring 3 mio. mormoner i verden i dag, heraf ca. 5000 i Danmark.

Mormons Bog, som sammen med Bibelen udgør fundamentet for Mormonkirken (på engelsk: the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints), er et skrift, som Smith ifølge Kirken fik adgang til gennem en åbenbaring i 1823 af engelen Moroni. Denne viste sig for ham og berettede om nogle forgyldte stentavler, hvis inskription var skrevet på "moderniseret ægyptisk" (hovedsageligt af Moronis far, Mormon) og beskrev Amerikas og dets urbefolknings hellige historie. Disse tavler kunne findes nedgravet i en høj nær ved Smiths forældres gård, og i 1827 "oversatte" Smith indholdet af tavlerne, nu kendt som Mormons Bog. Ifølge Kirken vil Jesus som verdens frelser vende tilbage til jorden og oprette Zion, det kommende Gudsrige, i USA, der betragtes som det nye Israel. Kirken praktiserer dåb, ligesom nulevende kan lade sig døbe på afdøde slægtninges vegne.

Mormonerne var fra kirkens grundlæggelse i strid med omverdenen, bl.a. på grund af kirkens nu ophørte praksis med polygami (flerkoneri), og efter at være blevet fordrevet fra flere stater og efter drabet på Smith i 1844 i Nauvoo, Illinois, blev Brigham Young (1801-1877) leder af Kirken, som etablerede sit hovedkvarter i Utah ved Great Salt Lake. Kirken tog officielt afstand fra polygami i 1904; praksissen findes i dag inden for sekteriske mormonske bevægelser visse steder, fx det nordlige Mexico.