Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Moses

Den israelitisk-jødiske religions grundlægger. Beretningen om ham findes i 2.-5. Mosebog, hvor han skildres som den store befrier, der førte Israel bort fra fangenskabet i Ægypten og ved Sinaj sluttede pagt mellem den israelitiske gud, Jahve, og folket. For eftertiden kom Moses med baggrund i pagtslutningen til at stå som den store lovgiver.

Moses er undertiden blevet anset som en opdigtet person, men imod det taler blandt andet hans ægyptiske navn, at han er gift med en midjanitisk (dvs. tilhørende et andet folk) kvinde og vel også, at det fortælles, at han ikke nåede ind i det forjættede land, men døde i det fremmede