Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

mujtahid

Islamisk retslærd som beskæftiger sig med fortolkning af islams hellige skrifter (ijtihad) og dermed forsøger at omsætte påbud og forbud i Koranen og profetens sædvane (sunna) til anvisninger for korrekt islamisk livsførelse.