100-tallet e.v.t. Grundlægger af den filosofiske madhyamika-skole inden for mahayanabuddhisme. Han er den første markante skikkelse inden for mahayanabuddhisme, og hans lære er vigtig i forståelsen af denne retnings udvikling og adskillelse fra theravadabuddhisme.