Et begreb inden for sikhreligion der betyder navn, og som henviser til Gud nærmest synonymt. Brugen af Nam eller Sat Nam, "Det sande Navn", i stedet for Gud indikerer, at det er den eneste måde at gøre det uhåndgribelige håndgribeligt på. Dvs. det er det nærmeste, man kan komme Guds væsen. Nam bruges som koncentrationspunkt i meditation.

Udtrykket eller brugen af Nam blev introduceret af sikhreligionens grundlægger Guru Nanak, der i hymne 127 i sikhernes helligbog Adi Granth understreger betydningen af Nam: "Uden Guds navn (Nam) er der ingen frelse ... Den, som med guruernes hjælp mediterer på Nam, vil finde frelse. Uden Guds Nam vil fødslen til denne verden ikke bære frugt. Uden Guds Nam vil man spise gift, tale ondt, dø uden fortjeneste og derfor reinkarnere"