"Den glade". Navnet på Shivas ridedyr tyren, der kan være et symbol på Shivas frugtbarhedsaspekt og styrke. Allerede i induskulturen og i vedaerne, før Shiva opstod som selvstændig guddom, blev den tilbedt. Desuden finder man tilbedelsen af tyren i mange andre kulturer.