Betegner det uopdyrkede, den del af virkeligheden der ikke er bearbejdet af mennesker (modsat ordet kultur: Det opdyrkede, kultiverede); desuden er det benævnelsen for den oprindelige eller medfødte beskaffenhed af de forskellige forekomster i verden, tingenes natur er det samme som deres væsen.

I antikken opfattedes naturen som en indre lovmæssighed, et princip. Efter renæssancen med fremkomsten af "det moderne verdensbillede" ses naturen som en mekanisme i lighed med maskinen, hvorimod naturen i nutidens naturvidenskab snarere betragtes som en udvikling i lighed med historien.

Menneskets forhold til naturen er af dobbelt karakter, idet mennesket både er indfældet i naturen og står uden for den og behersker den og i denne bearbejdelse af naturen skaber det, man har kaldt "den anden natur"