Kristen teologisk opfattelse der anser De Ti Bud som universelle i den forstand, at de på forbilledlig vis giver udtryk for Guds skabervilje.

I klassisk katolsk teologi hævder man, at der hersker overensstemmelse mellem den guddommelige ordning og verden. "Nåden ophæver ikke naturen, men fuldkommengør den" (Thomas Aquinas). Luther anerkender begrebet om en naturlig lov som udtryk for Guds skaberorden, men fastholder samtidig, at mennesket ved syndefaldet blev fordærvet, så at den naturlige lov, som er "skrevet i menneskets hjerte", ikke kan stå alene, men må suppleres med den skrevne lov