I oplysningstidens filosofi var det en udbredt opfattelse, at det var muligt at opstille de naturlige grundsætninger for religion, en slags religionens væsen eller skelet uden dogmatisk overbygning. Heri lå en første ansats til sammenlignende religionsstudier og indsamling af materiale fra de fjerneste egne af verden. Men selve begrebet naturlig religion var overordentlig spekulativt bestemt