Hebraisk "Byens Vogtere". En blandt flere små grupper af stærkt ortodokse jøder der er modstandere af den sekulære dannelse af en jødisk stat. De mener, at jødernes eksil fra Det Hellige Land er indstiftet af Gud og kun kan ophæves af Gud ved denne tids afslutning og den messianske tids begyndelse, der vil blive indledt med Messias' komme.

Ethvert menneskeligt forsøg på at fremskynde afslutningen på eksilet (galut) menes ikke alene at være omsonst, men i direkte strid med troen på Guds totale magt, som mennesket må underkaste sig i passiv venten. Det eneste, menne-sket kan gøre, er at leve op til sin del af pagten med Gud ved total overholdelse af Loven. Neturei Karta repræsenterer således en antizionistisk holdning, idet man afviser enhver politisk handlen i forhold til en menneskeskabt statsdannelse og ikke anerkender den nuværende israelske stat, der ses som en forhindring for indtræffelsen af den messianske forløsning.

Dette står i direkte modsætning til den religiøse zionisme, som kommer til udtryk hos Rav Kook og Gush Emunim, der netop ser oprettelsen af staten Israel som en del af forløsningsprocessen. Neturei Karta afviser, at forløsningen sker ved en gradvis proces, sådan som Gush Emunim mener, men forventer at forløsningen vil ske som en enkelt omvæltende begivenhed med universel virkning. Desuden afviser Neturei Karta og lignende grupper Rav Kooks ide om, at også areligiøse jøders arbejde for oprettelsen af staten er guddommeligt inspireret.