1844-1900. Tysk filosof, i eftertiden nok først og fremmest kendt som den filosof der proklamerede Guds død. Meningen med denne proklamation er at befri mennesket fra bundetheden til Gud og evige værdier, så det gennem sin egen livsfortolkning kan tillægge verden værdi.

Nietzsche repræsenterer en livsfilosofi, der bekæmper al idealistisk og spekulativ filosofi (som Nietzsche på grund af dens mådehold og rationalitet efter ordenens gud, Apollon, kalder apollinsk) Den skal erstattes af den vilde, dionysiske (efter beruselsens og begejstringens gud Dionysos) livsudfoldelse. Viljen og viljesudfoldelsen skal føre mennesket ud af den kristne slavemorals fornedrelse og føre frem til skabelsen af overmennesket, der sætter sin vilje ind på at fylde tilværelsen med mening.

Moralsk betyder det en omvurdering af alle værdier, idet det nu er viljen til magt, der sætter skel mellem herremoral og slavemoral. Livet hinsides godt og ondt lægger i stedet vægt på skellet mellem stærkt og svagt. Overmennesket er det amoralske og livsstærke menneske, som tør sætte sin vilje helt og fuldt ind på at fylde verden med mening