Latin nihil, "intet". Benægtelse af at der eksisterer et objektivt grundlag for erkendelsen og moralen.

Udtrykket bruges oftest i forbindelse med moralske spørgsmål, hvor det får den konsekvens, at moralen ses som tilfældige vedtagelser eller sociale konventioner, der ikke kan være forpligtende for den enkelte. I bredere betydning kan nihilisme bruges som betegnelse for en livsstemning, der udspringer af, at værdier, der tidligere kunne give livet mening og indhold, har mistet deres gyldighed, hvorfor livet opleves som meningsløst, uden indhold og mål. I denne betydning ligger nihilismen til grund for filosofiske og kunstneriske strømninger som eksistentialisme og absurdisme.