Nilotiske sprog tales af en række folk i det sydlige Ægypten, Sudan, Etiopien, Uganda og Kenya, hvor de oftest lever som kvægnomader. Der kan være store forskelle på de forskellige folks religion, men generelt gælder, at kvæget danner grundlag for deres værdisystem. Der er både eksempler på monoteisme og på et såkaldt "distributivt" gudsbegreb, fx Kwoth, der ikke optræder i menneskeskikkelse, men er åndepustet; en gud som er én og samtidig opdelt eller distribueret i forskellige åndevæsener.