Buddhismens frelsesbegreb der i modsætning til andre religioners frelsesbegreb drejer sig om at miste jeg-bevidstheden, eller eksistensen om man vil. Udtrykt med andre ord er nirvana det samme som at nå til en erkendelse af, at verden er relativ, og alt hvad der er i den, er betinget af hinanden, også selvet, som ingen instans er i sig selv. Således opløses alting ved hjælp af selv-erkendelse, og frelsestilstanden er opnået.

Nirvana eller nibbana kommer af verbet nibbati, der betyder: "At køle ved at puste" og refererer til den tilstand, hvor man er afkølet (læs upåvirket) i forhold til det, der skaber grobund for illusionen om, at verden er reelt tilstede.

Nirvana kan ikke beskrives, ej heller i negationer, da det ligger ud over det, som den illusoriske verden kan bidrage med af sammenligninger. Det står i modsætning til livet, der for buddhismen er synonymt med lidelsen, sådan som det bl.a. kommer til udtryk i De Fire Ædle Sandheder. Man finder ingen direkte definitioner af nirvana i den tidlige buddhisme, da man fandt tilstanden hævet over enhver beskrivelse. Det nærmeste, man kan komme, er billedlige sammenligninger som: En lampe eller ild der brænder ud, når den ikke tilføres nyt brændstof.

I den senere mahayana-retning, med Nagarjuna fra 100-tallet e.v.t. som forgangsmanden, bliver nirvana relateret til en ubetinget tilstand, nemlig tomhed (shunyata). Eller som Nagarjuna skriver: "Som nirvana betegnes det, der er uopgivet og uopnået, som hverken er afbrudt eller evigt, som hverken er ophørt eller opstået ... Følgelig er det urimeligt at hævde, at nirvana er væren eller ikke-væren".

Der skelnes almindeligvis mellem to nirvana-tilstande. Nirvana som man kan opnå i livet, sådan som Gautama Buddha gjorde det efter sin endelige Oplysning under Bo-træet, og parinirvana som den endelige og afsluttende tilstand, som Gautama Buddha indgik i efter sin død. Således er det muligt at opnå nirvana-tilstand og at blive i verden, sådan som bodhisattvaerne gør det i mahayanabuddhismen. De udskyder deres endelige frigørelse fra livet og genfødslernes kredsløb for at hjælpe andre til at nå samme erkendelse.