Foreskrivende til forskel fra det blot beskrivende (deskriptive). Betegner regler, fx i etikken, som handlingsanvisende. En normativ etik indeholder således regler for den rette handlen