Nuerne er et nilotisk hyrdefolk i det sydlige Sudan uden nogen form for struktureret politisk hierarki. Deres religion er karakteristisk for afrikanske hyrdefolk. Gudstroen er det centrale, mens der er en udpræget mangel på interesse for forfædre. Det vigtige kvægoffer til guden Kwoth kan foretages af alle.

Nuernes religion er religionshistorisk interessant, fordi deres gud Kwoth ikke antager menneskeskikkelse, altså ikke optræder antropomorft. Kwoth er åndepustet; Kwoth er én og samtidig opdelt eller distribueret i forskellige åndevæsener. Dette "distributive" gudsbillede kan findes hos flere nilotiske folk samtidig med, at der findes paralleller hertil i sibirisk og nordamerikansk traditionel religion.