På mænd består omskæring af en hel eller delvis afskæring af forhuden fra penis. Omskæring udføres oftest, mens drengen er spæd, barn eller i puberteten, men kan også udføres på voksne, typisk i forbindelse med omvendelse til en religion, som kræver omskæring. Mandlig omskæring benyttes i mange kulturer som religiøst ritual, men udføres også blandt befolkningsgrupper i Vesten, som ikke tilhører en religion, der kræver eller har tradition for omskæring. Fx omskæres mange drengebørn i USA, hvor indgrebet begrundes med hygiejne. Omskæring af kvinder findes i forskellige grader, fra symbolsk ridsen i eller fjernelse af små stykker hud fra kønslæberne til fjernelse af de indre og det meste af de ydre kønslæber og klitoris, hvorefter såret syes sammen, således at der kun efterlades en lille åbning til passage af urin og menstruationsblod. Kvindelig omskæring praktiseres i forskellige religiøse og etniske grupper, hovedsagelig i Afrika. Omskæring udføres normalt, når pigen er mellem et og cirka ti år, og under alle omstændigheder før puberteten og den giftemodne alder. Omskæring af både mænd og kvinder finder ofte sted i forbindelse med initiationsritualer, fx i forbindelse med seksuel initiation, ved overgang fra barn til voksen eller som initiation til den pågældende etniske eller religiøse gruppe

ISLAM: Inden for islam praktiseres omskæring af drengebørn. Omskæring kan finde sted inden for de første dage efter fødslen eller i løbet af de efterfølgende år, normalt senest når drengen er 6-7 år. Omskæring nævnes ikke i Koranen, men nævnes i traditionen om profeten Muhammads sædvane. Der er næsten alle steder tradition for, at familien arrangerer en fest i forbindelse med et omskæringsritual, og nogle steder er der tradition for at ofre et dyr ved denne lejlighed.

I enkelte dele af den muslimske verden, hovedsageligt blandt en del afrikanske muslimer, praktiseres desuden omskæring af kvinder. Denne skik er lokalt bestemt og stammer fra før islam blev introduceret i disse områder. Der nævnes intet om omskæring af kvinder i Koranen eller hadith, og skikken er et kontroversielt emne blandt muslimer, fordi mange muslimer afviser kvindelig omskæring og desuden mener, at denne skik kan give udenforstående en forkert opfattelse af islam

JØDEDOM: På hebraisk brit milla, "omskærelsens pagt". Inden for jødedommen omskæres drengebørn, hvis de er sunde og raske, når de er otte dage gamle. Denne pligt angives i 1. Mosebog, hvor patriarken Abraham og hans efterkommere af Gud pålægges omskæringen som tegn på pagten mellem Gud og jøderne. Selve ritualet finder normalt sted hjemme og ledsages af bønner og lovsigelser. Desuden bekendtgøres barnets navn. Den religiøst uddannede mand, som traditionelt foretager omskærelsen, betegnes en mohel. En omskæring kræver tilstedeværelse af en minyan, ti voksne mænd, og efterfølges af et festmåltid.

KIKUYU: Både drenge og piger omskæres ved pubertetens indtræden som led i de ritualer, der hos det østafrikanske folk kikuyuerne markerer overgangen fra barn til voksen. Eftersom det mandlige ifølge deres verdensopfattelse ikke må rumme noget kvindeligt, må drengen "befries" for forhuden, da den ligner kvindens skamlæber. Tilsvarende må det kvindelige ikke rumme noget mandligt; derfor "befries" kvinderne for klitoris, der svarer til mandens penis