I religion og filosofi betegnelse for det godes modsætning. Det onde kan anskues metafysisk og kan da opfattes enten som en selvstændig virkelighed eller blot som negation eller fravær af det gode. Moralsk taler man om det onde som resultat af, at mennesket med vilje modarbejder eller forsømmer det gode.

I jødedom, kristendom og islam er der ofte tale om, at det onde personificeres som Den Onde, Satan eller Djævelen. Dette foranlediger det særlige problem om forholdet mellem Guds almagt og kærlighed og det ondes realitet, som sædvanligvis benævnes teodicéproblemet.

Prøv Kristeligt Dagblad 4 uger gratis!

Indtast dit telefonnummer herunder og klik 'Næste'. Tilbudet er uforpligtende og dine personlige oplysninger behandles fortroligt.