Græsk on, "væren", og logos, "lære". Læren om væren. Ontologi er en lære om de særegne (væsens)træk ved det værende, og ordet bruges derfor også synonymt med metafysik.

Det væsentligste ontologiske spørgsmål er: Hvorfor er noget overhovedet? Hvorfor er der ikke intet?