Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

påske

Den fest, pesach, som Det Nye Testamente kalder "jødernes påske", fejres til minde om udvandringen fra Ægypten (Exodus). Desuden indgår elementer af en forårsfest for byghøsten og for kvæget. I kristendommen blev påsken til den store mindehøjtid om Jesu død og opstandelse, idet disse begivenheder ifølge evangelierne udspilledes under påskehøjtiden i Jerusalem.

Ifølge de synoptiske evangelier var det måltid, Jesus indtog sammen med sine disciple inden tilfangetagelsen, et påskemåltid, mens Johannesevangeliets fremstilling går ud på, at Jesus blev korsfæstet samtidig med slagtningen af påskelammene i templet. I begge tilfælde er det tilsyneladende hensigten at erklære, at med Jesu død blev den nye pagt oprettet.

Med kristendommens udbredelse blandt hedninger fejrede man ikke blot Jesu opstandelse i påsken, men hver søndag (Herrens dag), som nu blev de kristnes helligdag.