Det buddhistiske hellige skriftsprog. Den buddhistiske samling af hellige skrifter, Tripitaka, kaldes også Pali-kanon, fordi den er nedskrevet på dette sprog. I dag finder man de fleste buddhistiske religiøse udtryk både på sanskrit og på pali, da flere udtryk stammer fra det fælles indiske religiøse arvegods, som man finder bl.a. i vedaerne og i upanishaderne