Ideologien om pan-islamisme opstod i slutningen af 1900-tallet som et forsøg på at skabe samarbejde mellem muslimer på tværs af etniske og nationale skel. Formålet var at modvirke europæisk imperialisme og fremme islamiske værdier og kultur. Det samlende punkt skulle netop være, at alle muslimer, uanset nationalitet, tilhører den islamiske menighed (umma). Siden har en række islamiske organisationer på forskellig måde arbejdet for at fremme det pan-islamiske ideal.