Græsk paradeigma, "forbillede", "mønster". Inden for videnskabsteori anvendes begrebet om de alment anerkendte forestillinger om en videnskabs principper, der danner udgangspunkt for den enkelte forskers undersøgelser.

Begrebets anvendelse i denne betydning blev introduceret af den amerikanske videnskabshistoriker Thomas S. Kuhn (f. 1922). Ifølge Kuhn findes der inden for videnskaberne en række paradigmer, der er både formulerede og underforståede grundlæggende forestillinger, som forskerne arbejder ud fra. På et givet tidspunkt vil et givet paradigmes principper ikke længere kunne forklare de opnåede forskningsresultater, og der må dannes et nyt paradigme, dvs. der sker et paradigmeskift