Udtryk for en tilstand af åndelig perfektion inden for mahayanabuddhisme som det er tilfældet hos dens helgenfigurer, bodhisattvaerne, der har opnået den endelige oplysning og kan indgå i nirvana, men som bliver på jorden for at hjælpe andre til samme erkendelse.

Der findes seks grundlæggende mentale kvaliteter, som er indbefattet i paramita-tilstanden. Det er: Perfektion i det at give (dvs. uden hensigter), perfektion i moral, perfektion i at acceptere andre (dvs. ingen skelnen ift. køn, klasse, race osv.), perfektion i styrke (primært den åndelige), perfektion i meditation og perfektion i viden (underforstået i den buddhistiske lære). Flere steder henvises til den sidste prajnaparamita som grundlaget for de andre.