Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Peirce, Charles Sanders

1839-1914. Amerikansk kemiker, matematiker og filosof og grundlægger af den pragmatiske teori om mening; betragtes sammen med den schweiziske sprogforsker Ferdinand de Saussure som en af grundlæggerne af den moderne semiotik.

Semiotik er læren om tegn, og semiotikere er på forskellig vis optaget af forholdet mellem tegn og betydningsproduktion. Peirce og Saussure udvikler i slutningen af 1800-tallet hver deres semiotik, som er markant forskellige. Hvor Saussures semiotik er todelt (dualistisk), er Peirces tredelt (triadisk), idet han indbygger både kommunikation og kontekst som markante elementer i sit tegnbegreb.

Hovedtanken i den filosofiske pragmatisme, der lå til grund for Peirces tegnteori, udtrykte han med ordene: "For at fastslå meningen med en intellektuel opfattelse bør man overveje, hvilke praktiske konsekvenser der kan tænkes at følge med nødvendighed af, at opfattelsen er sand. Summen af disse konsekvenser vil da udgøre den pågældende opfattelses hele mening." Mening er altså for Peirce udelukkende et spørgsmål om praktiske konsekvenser.