Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Peter

Tilnavn for Simon, den førende blandt Jesu disciple. Navnet er en græsk oversættelse af det aramæiske "Kefas", som betyder klippe.

Det er uklart, om der er historisk belæg for, at Peter indtog en førerposition blandt disciplene, allerede mens Jesus levede. Muligvis afspejler denne hans position i evangelierne i stedet, at han er den (eller en af de) første, der har set Jesus som den opstandne. I hvert fald er det forhold utvivlsomt baggrunden for hans ubestridte førerposition i urmenigheden i Jerusalem. Forestillingen om Peter som menighedens leder ligger desuden til grund for pavedømmet og for ideen om apostolsk succession. I Apostlenes Gerninger synes Peters betydning dog at være blevet overskygget af Paulus.