Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

pluralisme

Latin plures, "flere". Filosofisk set betegnelse for den opfattelse at virkeligheden ikke er én størrelse, men derimod er sammensat af en række selvstændige principper. Metodisk pluralisme er den opfattelse at der i en undersøgelse må anvendes forskellige metoder og teorier for at kunne belyse en problemstilling bedst muligt