Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

positivisme

Betegnelse for forskellige strømninger i 1800- og 1900-tallets filosofi og videnskabsteori som kan sammenfattes således, at idealet for videnskabelig erkendelse er en objektiv og værdineutral forskning med basis i teorier, iagttagelser og eksperimenter, der er baseret på empiri, dvs. den virkelighed, som kan sanses og erkendes. Filosofi og teoretisk normative og abstrakte modeller afvises med skepsis som spekulation og metafysik.