Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

pragmatisme

Amerikansk filosofisk retning fra 1900-tallets begyndelse som bygger på den grundtanke, at sandhed skal forstås som nytte eller anvendelsesmæssig værdi. Det virkelige er det, der virker. En af de kendteste repræsentanter for pragmatismen, John Dewey, hævdede, at "et udsagn er sandt, hvis vi kan bygge visse hypoteser på det, som går i opfyldelse. En hypotese er sand, hvis den er frugtbar".