Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

prakriti

Sanskrit "den første materielle natur". Et begreb inden for den hinduistiske filosofi, primært brugt inden for samkhya filosofien, men hvis aner kan spores helt tilbage til vedaerne og især til upanishaderne. I udtrykket ligger ideen om en indre iboende kraft, der kan skabe eller producere ud af ingenting eller ud fra sig selv. Prakriti bliver i den hinduistiske mytologi personificeret som det kvindelige aktive princip -shakti, igennem hvilket det passive mandlige princip bliver manifesteret.