Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

presbyterianisme

Græsk presbyteros, "ældste". Betegnelse for de reformerte kirkesamfunds organisation. Der gives kun ét embede, presbyterembedet. Men ifølge Calvin er der samtidig fire forskellige tjenester eller hverv: Hyrder eller pastorer (som forkynder ordet og forvalter sakramenterne), lærere (som underviser), ældste (som tager sig af administrative opgaver) og diakoner (som arbejder med menighedspleje).

Forfatningsmæssigt er presbyterianismen bygget op om forskellige råd/forsamlinger:

1. Menighedsrådet styrer den enkelte menigheds anliggender.

2. Presbyteriet, et distrikts præster + en ældste fra hver menighed.

3. Synoden som har myndighed over et større område, svarende til et stift.

4. Det øverste organ, General Assembly, som træder sammen én gang årligt.

Presbyterianske kirker kendes især fra Skotland, Nordirland samt fra USA og Canada.