Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Promise Keepers, The

Kan oversættes "de der holder løfte"; amerikansk kristen evangelisk mande-bevægelse, hvis stormøder på amerikanske stadioner i løbet af 1990'-erne har tiltrukket ca. 3 mio. mænd. Bevægelsen har søstergrupper i flere lande, bl.a. i Danmark, hvor bevægelsen hedder "Det for Mænd"

Bevægelsen opfordrer mænd til at påtage sig et engageret ansvar for deres familie; et ansvar som henter sin styrke i at tilbede Jesus og adlyde Guds ord, og som går ud på at påtage sig opgaven som ægtemand og fader med kærlighed og som hovedansvarlig for kvinders og børns trivsel. Denne opgave er manden ifølge bevægelsens læsning af Bibelen skabt til. The Promise Keepers er blevet populær i USA blandt mange forskellige grupper, hvis mandlige repræsentanter føler, at de har svigtet deres familier, fx som følge af deres voldelige adfærd, misbrugsproblemer eller ved at udvise ligegyldighed over for familien pga. for meget overarbejde.

Ud over ansvarligheden over for familien er en "promise keeper" forpligtet til at knytte venskaber med andre mænd, at knytte bånd til mænd af anden hudfarve end de selv og at føre et moralsk og sobert liv