Gamle. En samling af i alt 36 hellige skrifter inden for hinduisme, hvor 18 af dem antages for at være de grundlæggende. De er skrevet imellem år 250 e.v.t. og 1700 e.v.t., og de adskiller sig fra tidligere hellige skrifter ved at være skrevet til alle: Dvs. også de såkaldte urene fra lavere kaster og langt de fleste kvinder, der ikke kunne læse sanskrit.

Puranaerne er skrevet på lokalsprogene i et populært og billedligt sprog og omfatter et stort antal myter og sagn, der beskæftiger sig med grundlæggende emner som verdensskabelsen, dens ødelæggelse og genskabelse. Men også med templer og valfartssteder, astrologi, anatomi og medicin.

De 18 grundlæggende puranaer kan opdeles i tre overordnede grupper på hver seks, der henholdsvis har skaberguden Brahma, Vishnu og hans inkarnationer og Shiva som omdrejningsakser. Dvs. ideen om den guddommelige treenighed, trimurti, kommer i forgrunden.