Den første islamiske orden af mystikere, grundlagt i 1100-tallet af Abd al-Qadir al-Jilani.

Før sufierne organiseredes i ordener, dannede profeten Muhammad og hans mystiske oplevelse alene det mønster, som de søgte at efterligne, og de betragtede deres sufimester som profetens repræsentant. Men efter al-Jilani begyndte sufier at se tilbage til en bestemt lærer og anse ham for skelsættende med hensyn til metode og doktrin. De sufier, der følger al-Jilanis vej, kan i dag findes fra Indien til det vestligste Afrika, hvor bl.a. muridiya er etableret som udløber.