Arabisk betegnelse for bederetningen, som er den retning, muslimer skal vende mod under udførelse af bønnen. I Muhammads tidlige åbenbaringer angaves bederetningen at være Jerusalem, men dette blev ændret (abrogation) ved en senere åbenbaring. Derefter har bederetningen været Kabaen i Mekka.